Programma

ZONDAG 30 SEPTEMBER, ORGELCONCERT EEUWE ZIJLSTRA M.M.V. TRYNTSJE VOGEL SAXOFOON

Eeuwe Zijlstra heeft de opleidingen docerend musicus orgel (bachelor), uitvoerend musicus orgel (master) en kerkmuziek en koordirectie voltooid aan de conservatoria van Groningen, Alkmaar en Leeuwarden. Daarnaast volgde hij vele masterclasses, waaronder bij Hans Haselböck en Anders Bondeman.

Eeuwe is organist in onder meer de Grote Kerk in Harlingen, waar hij het Hinszorgel bespeelt, en in de Doopsgezinde kerk in Groningen. Ook is hij als organist werkzaam voor het Groninger Studenten Pastoraat in de Martinikerk.

Hij verzorgt regelmatig concerten op het orgel in Krewerd dat wereldwijd gezien tot de zeer weinige nog bespeelbare orgels uit de late Middeleeuwen behoort. Ook is hij de vaste bespeler van het enige concertorgel in Noord-Nederland: het orgel in de grote zaal van het cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen.

Tryntsje Vogel is opgegroeid in Minnertsga. Ze is op haar 9e begonnen met saxofoon spelen, de diploma's A t/m D behaald bij Muziekschool het Bildt. Deze hobby is uitgegroeid tot haar grote passie.

Tryntsje speelt bij de fanfare van CMV 'Oranje' Minnertsga. Daarnaast heeft ze al een aantal keren meegewerkt als soliste bij orgelconcerten, en andere orkesten geholpen tijdens optredens en concoursen.

Ze wordt nog steeds uitgedaagd door moeilijke solo's en het samen spelen met professionele muzikanten. Hierdoor blijft ze zich ontwikkelen.

Aanvang 15.30 uur
Entree € 10,00 voor volwassenen, kinderen tot 16 jaar gratis

Informatie over kaartverkoop en reserveringen kunt u vinden onder het kopje INFORMATIE

ZONDAG 14 OKTOBER, DOCKUMER SKOTSPLOECH, FOLKLORISTISCHE DANSGROEP

< De Folkloristische dansgroep Dockumer Skotsploech danst al ruim 26 jaar.

Het Friese kostuum dat ze dragen is gemaakt naar de mode van rond 1850-1860. Ook de meeste dansen komen uit die tijd en soms uit een wat latere periode. De boeren verdienden goed, o.a, met de boterhandel naar Engeland. Er was dus wel geld en dat kwam tot uitdrukking in de kleding en vooral in het oorijzer en de sieraden. Ze dansen o.a. polka's, walsen en mazurka's. Tijdens het optreden wordt uitleg gegeven over het kostuum en de sieraden.

De groep treedt op in heel Nederland, maar er zijn ook heel wat buitenlandse reisjes gemaakt, o.a. naar Duitsland, Denemarken, Zweden, Frankrijk en Zwitserland. Meerdere buitenlandse groepen brachten een tegenbezoek aan Dokkum.

Aanvang 15.30 uur
Entree € 10,00 voor volwassenen, kinderen tot 16 jaar gratis
Informatie over kaartverkoop en reserveringen kunt u vinden onder het kopje INFORMATIE

ZATERDAG 3 NOVEMBER HET CANTOOR, GEMENGD KOOR, EERSTE LUSTRUMCONCERT

Het Cantoor bestaat 5 jaar! 
Voor deze gelegenheid zijn er een aantal uitdagende, voor het koor nieuwe, zangstukken uitgezocht. Wat te denken van de door Johan Bijhold voor koor bewerkte opera 'De Jonkerboer' van de Friese componist Paulus Folkertsma. Of van 'Jabberwocky' van Sam Pottle? De tekst van Lewis Carroll is hierbij overigens een eigen Nederlandse 'vertaling': De Blaubilgruwel! Of van het wonderschone 'Drömmarna' van Jean Sibelius?

Natuurlijk is een jubileum ook een mooi moment om (muzikaal) terug te kijken. Van Hanns Eisler kunt u 'Litanei vom Hauch' en 'Lied einer deutschen Mutter' horen. Maar ook 'Libera' vande Hongaar Lajos Bárdos, 'Sleep' van de Amerikaan Eric Whitacre en 'Die Nacht' van de Oostenrijker Franz Schubert. Natuurlijk ontbreekt ook hun 'eigen' Jetse Bremer niet. Uit zijn omvangrijke lijst met werken deze keer 'Het meisje van kantoor'.

Foto: Gerard Janssen

Celliste/lame sonorespeelster Annette Scholten en pianiste Nanke Flach gaat 't koor bij enkele stukken begeleiden. Bovendien gaan ze enkele mooie intermezzi spelen. Met Annette hebben wij enkele jaren geleden al een aantal concerten gedaan. Aan deze uitvoeringen denken wij nog steeds vol blijdschap terug. Annette speelde toen o.a. 'Angelo' op de lame sonore (zingende zaag). Dit werk is speciaal voor haar geschreven door onze eigen dirigent, Tjalling Wijnstra. Uiteraard is dit prachtige stuk muziek ook nu te horen.

Aanvang 20.00 uur
Entree € 12,50
Kaartverkoop: www.hetcantoor.nl

ZONDAG 25 NOVEMBER, FRIES KAMER ORKEST

Een symfonisch programma met een wereldpremière van de hand van pianist en componist Jochem le Cointre, werk van componist Sipke Hoekstra en het monument uit de wereldmuziekliteratuur: Beethoven's vijfde

Het Fries Kamer Orkest treedt overal in de provincie Friesland op met aansprekende programma's voor een breed publiek. Het Fries Kamer Orkest is in 1962 opgericht door Jan Masséus, destijds als orkest van de Leeuwarder Muziekschool. In de meer dan 55 jaar van zijn bestaan heeft het orkest een breed symfonisch repertoire opgebouwd. De gespeelde muziek beslaat een tijdvak van de Weense Klassieken tot eigentijds repertoire: Van Mozart en Haydn tot en met de speciale opdrachtcompositie door Tjalling Wijnstra ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum in 2012 en in 2017 de wereldpremière van de Symfonie MH17 van componiste Renilde Duif.

Het orkest bestaat uit ca. 40 spelende leden en staat sinds 2016 onder leiding van dirigent Ronald Slager.
Foto: Jelle Zijlstra Harlingen

Het is de missie van het Fries Kamerorkest om 'regelmatig een jonge solist met het orkest te laten optreden'. Componist en pianist Jochem le Cointre zal zijn eigen compositie spelen in de rol van piano-solist. Hij is Leeuwarder, geboren en getogen. Bij het werk van Le Cointre kozen we ervoor nog een werk van een Friese componist, Leeuwarder van geboorte, te programmeren. 'Saga' van de hand van Sipke Hoekstra. Het zijn twee werken die nieuw en verassend zijn.

Om de luisteraar ook herkenning te bieden spelen ter completering van het programma de Vijfde symfonie van Beethoven. We rekenen erop dat we met deze programmakeuze, met jonge lokale solist én een hit uit het klassieke repertoire ook jongeren kunnen interesseren voor klassieke symfonische muziek.

Aanvang 15.30 uur
Entree € 10,00 voor volwassenen, kinderen tot 16 jaar gratis
Informatie over kaartverkoop en reserveringen kunt u vinden onder het kopje INFORMATIE

ZONDAG 16 DECEMBER, KERSTCONCERT MARTINI JONGENSKOOR SNEEK

Het Martini Jongenskoor Sneek (MJKS) werd in 1995 opgericht op initiatief van Bouwe Dijkstra, koordirigent, en Dirk S. Donker, organist van de Martinikerk in Sneek. Het doel was om een jongenskoor in de Engelse traditie op Friese bodem samen te stellen. Een Engels jongenskoor kenmerkt zich in de eerste plaats door de zogenaamde trebles, jongens die sopraanpartijen zingen. De trebles worden aangevuld met mannelijke alten (countertenors), tenoren en bassen. De mannengroep draagt de toepasselijke naam Martini Majeur.

Het repertoire spitst zich toe op werken uit de Engelse koorliteratuur. Vaste uitvoeringen van het MJKS vormen de Festivals of Lessons and Carols for Advent en de Anglicaanse Evensong, waarin anthems, psalmen en hymnes centraal staan. Het koor is een concertkoor, geen kerkkoor, maar verleent wel medewerking aan liturgische bijeenkomsten (vespers, evensongs).
In aanvulling op hun deelname aan repetities en concerten krijgen alle kinderen zangles en algemeen muzikale vorming (noten leren lezen, muziekkennis vergroten). Aan de koorschool is een zangpedagoge verbonden, mevr. Sippie Broersma. Zij verzorgt samen met dirigent en artistiek leider Trevor Mooijman de zang- en AMV-lessen.

Aanvang 16.00 uur
Entree € 10,00 voor volwassenen, kinderen tot 16 jaar gratis
Informatie over kaartverkoop en reserveringen kunt u vinden onder het kopje INFORMATIE

MAANDAG 24 DECEMBER, 22.00 UUR KERSTNACHTDIENST

ZONDAG 27 JANUARI 2019, LENNY KUHR “HET LIED GAAT DOOR”

'Gekust door de eeuwigheid' verglijdt na twee seizoenen op natuurlijke wijze naar de titel van mijn nieuwe programma 'Het lied gaat door'.
Hierin sta ik stil bij de duizenden dingen die voorbijgaan en bij dat wat nooit voorbijgaat. Het lied is hierbij de metafoor.
De mens en de zanger vergaan maar zoals de geest van de mens eeuwig is, is het lied dat ook. Het is namelijk de ziel van de mens en zonder ziel is er geen leven dus ook geen muziek.
Het besef dat alle dingen komen en gaan binnen het tijdloze gegeven dat wij zijn, stemt tot weemoed en tot vreugde en tot alle muziek die in dit programma te horen zal zijn. Met Reinier Voet op gitaar en Mischa Kool op basgitaar laten wij de snaren en stemmen klinken, omdat ze klinken willen om de snaar in jou te vinden.

Aanvang 15.30 uur
Entree € 15,00 voor volwassenen, kinderen tot 16 jaar gratis
Informatie over kaartverkoop en reserveringen kunt u vinden onder het kopje INFORMATIE

Foto:Eddie Mol