Privacy Reglement

Wij hebben de plicht de privacy te beschermen en zorgvuldig met informatie omgaan. Het spreekt vanzelf dat wij gegevens niet verkopen of verhuren. Het bestuur van Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk heeft haar uiterste best gedaan om uw privacy te beschermen tegen onbevoegde toegang en oneigenlijk gebruik. Het bestuur van Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk behoudt zich het recht voor de Disclaimer en het Privacy Reglement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.