Keitjes kopen voor een Jacobsschelp

Samen maken we een Jacobsschelp voor De Groate Kerk in St.-Jacob, dé pelgrimskerk van het noorden.
Een zichtbaar symbool tussen de tegels voor het bordes van de Groate Kerk, en tegelijkertijd een goed doel steunen, Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk in St.-Jacobiparochie start een actie om 1500 grijze keitjes te verkopen, waarmee een grote schelp voor de kerk geplaatst kan worden.
Van elk verkochte steentje à €9,-gaat €2,- naar het project “Pelgrimeren voor de jeugd”.

Eén of meerdere keitjes zijn aan te schaffen door het bedrag over te maken op rek.nr.NL88 INGB 0005 9814 93
t.n.v. Stichting Pelgrimsvrienden van St.-Jacob, o.v.v. naam en adres.

Folder Jabiksschelp blauw versie 5