Familievoorstelling: kinderkoor De Sjongende Pompeblêden, Jongerenkoor Lelielûd o.l.v. Martijn van Dongen.

Zondag 3 november 2019, 15.30 uur
Familievoorstelling: kinderkoor De Sjongende Pompeblêden;
Jongerenkoor Lelielûd o.l.v. Martijn van Dongen.

En Babbelegúchys: Bildts programma fan Hein Jaap Hilarides en Bauky Luinstra. Bilkerts in hart en nieren, geboren en getogen in St.-Jabik en Westhoek, wer’t de mezyk en de humor út de Bildtse klaai omhoog komt.

Kinderkoren:

In Baard repeteren onder leiding van Martijn van Dongen wekelijks twee jeugdkoren, kinderkoor De Sjongende Pompeblêden voor kinderen van 6 t/m 10 jaar en jongerenkoor Lelielûd voor jeugd van 11 jaar en ouder. Op deze koren staat het plezier krijgen in zingen voorop.

Het repertoire van kinderkoor De Sjongende Pompeblêden bevat liedjes uit allerlei landen. Naast het zingen van deze liedjes wordt er aandacht besteed aan stemvorming en leren noten lezen. Jongerenkoor Lelielûd heeft een breed repertoire; van klassiek tot wereldmuziek. Vaak zingt het koor meerstemmig, soms ook met begeleiding. Het streven is om de muziek zowel muzikaal als zangtechnisch goed af te werken. Jaarlijks werkt dit koor mee aan de Matthäus Passion in Bolsward, zingen met een groot koor, solisten en orkest, een onvergetelijke ervaring!

De Sjongende Pompeblèden

Babbelegúchys:

’t Belooft ’n gesellige boel te worren in de Groate Kerk met grappige ferhaaltsys, gedichys en fersys fan Bauky onder muzikale begelaiding fan Hein Jaap.

Foto: Jaap de Boer

Entree €10,00 voor volwassenen, kinderen tot 16 jaar gratis.