Contact

BESTUUR STICHTING KULTUREEL SINTRUM DE GROATE KERK

- Hillie Blaak: voorzitter
- Alice Hoogland: secretaris, e-mailadres secretaris@groatekerk.nl
- Akke Dijkstra-Poortstra: penningmeester, telefoonnummer 0518-491792
- Griet Hoekstra: contactpersoon verhuur, tel.nr 0518-401512 e-mail info@groatekerk.nl
- Tjipke Bloemhof: publiciteit, telefoonnummer 0518-491235
- Annie Akkerman: notulist
- Tietia Kuipers: contactpersoon vrijwilligers, telefoonnumer 0518-491568