Contact

BESTUUR STICHTING KULTUREEL SINTRUM DE GROATE KERK

- Eelkje Hilarides-Noordenbos: voorzitter
- Alice Hoogland: secretaris, e-mailadres secretaris@groatekerk.nl
- Akke Dijkstra-Poortstra: penningmeester, telefoonnummer 0518-491792
- Griet Hoekstra: contactpersoon verhuur, telefoonnummer 0518-401512
- Tjipke Bloemhof: publiciteit, telefoonnummer 0518-491235
- Annie Akkerman: algemeen bestuurslid en notulist
- Tietia Kuipers: contactpersoon vrijwilligers
- Hillie Blaak: algemeen bestuurslid