Beste jongeren en ouders in Sint-Jabik

Beste jongeren en ouders in Sint-Jabik

Jullie zullen er vast iets van hebben meegekregen dat het de laatste

tijd erg onrustig is in ons dorp. We hebben het dan over groepjes

jongeren die voor problemen zorgen. Na een aantal vernielingen bij

o.a. de Groate Kerk, het MFC ’t Beerdhuus en de sportvelden, gaat het

de laatste weken en zaterdagavonden om veel overlast bij de Groate

Kerk en op het plein. Ook de aantallen en leeftijdsverschillen

worden groter. Zo waren er afgelopen zaterdagnacht ruim 40

jongeren, variërend in de leeftijd van 13-35 jaar. Zij zorgden van 23.00 uur

tot diep in de nacht voor veel overlast: geschreeuw, vuurwerk en luide muziek.

Niet leuk. Vooral de omwonenden en de oudere mensen in ’t Loazjemint

ervaren het als zeer bedreigend en slapen slecht.

Als betrokken partijen hebben we besloten om te proberen dit gedrag

en de overlast te veranderen. Zo worden bij het MFC ’t Beerdhuus, de

sportterreinen en op het plein camera’s en extra verlichting aangebracht om precies

in beeld te krijgen wat er aan de hand is en wie daarop kunnen worden aangesproken.

Die beelden gaan naar de politie voor handhaving. Daarnaast gaan we ook vaker zelf kijken wat er precies gebeurt en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. We erkennen dat dit drastische

maatregelen zijn die we als dorp liever helemaal niet willen en ook niet gewend zijn, maar voor de rust en de leefbaarheid in het dorp zien wij even geen andere oplossing.

De beste oplossing is en blijft dat jullie als ouders en jongeren dit thuis bespreekbaar maken en hieraan een einde maken. Ook al denk je dat je eigen jeugd hier niet bij is, heb het er over.

Met dit bericht willen we daar graag een aanzet toe geven. Ongetwijfeld zullen er ook vele jongeren zijn die hier niets mee te maken hebben. Die spreken we hier ook niet aan. Maar omdat we (nog) niet precies in beeld hebben wie wel en wie er niet bij betrokken zijn, krijgt iedereen dit bericht.

Iedereen alvast bedankt voor de medewerking.

St.Jacobiparochie, 14 oktober 2020

Plaatselijk Belang St. Jabik (voorzitter Marcel van der Vaart)

Multifunctioneel Centrum ’t Beerdhuus (voorzitter Oene Krist)

Stichting Groate Kerk (voorzitter Hillie Blaak)

Kaatsvereniging Het Noorden (voorzitter Rianne Dorst)

Voetbalvereniging St.-Jacobiparochie (voorzitter Alfons de Vries)

Tennisvereniging St.Jacob ( Geert Bloemhof)

Buurt en omwonenden Groate Kerk (vertegenwoordigd door Betty Drost)